SLU och Evidensia i nytt formaliserat samarbete

SLU och Evidensia i nytt formaliserat samarbete

SLU och Evidensia formaliserar sitt redan existerande samarbete. För SLU handlar det om att få till ett ökat antal industridoktorander och tillgång till fler praktikplatser, enligt ett pressmeddelande. Tanken är också att kunna vidare utbilda flera europeiska specialister.

– Med ett formaliserat samarbete kommer Evidensia och SLU att tillsammans utveckla såväl befintlig som ny kunskap. Vad vi gemensamt kan åstadkomma leder förhoppningsvis till betydande positiva förändringar för djurhälsan och ännu bättre patientsäkerhet. Det är målsättningen för båda parter, säger Johan Wiklund, vd Evidensia Sverige.

SLU ser möjligheten att öka antalet industridoktorander och ge svensk djursjukvård ökad tillgång till efterfrågad kompetens. Med sina gemensamma handledningsresurser kommer SLU och Evidensia att kunna vidareutbilda flera europeiska specialister. SLU ser även fram emot att få tillgång till fler praktikplatser på Evidensias kliniker och djursjukhus, som blir ett attraktivt komplement till praktikplatserna på SLU:s universitetsdjursjukhus UDS.

– Samarbetet mellan SLU och Evidensia ger en möjlighet att kunna främja utvecklingen av den kliniska djursjukvården även utanför Uppsala, både nationellt och internationellt, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Källa: SLU