Jordbruksverket: Välkomnar Riksrevisionens granskning av tillgång till DV

Jordbruksverket: Välkomnar Riksrevisionens granskning av tillgång till DV

Riksrevisionen har presenterat sin rapport ”Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgång till veterinär service”. Jordbruksverket kommer nu att analysera hur slutsatser och rekommendationer kan användas i det fortsatta arbetet med att tillgodose behovet av veterinär service över landet.

Samtidigt vill Jordbruksverket understryka att Riksrevisionens granskning avser dokumentation och liknande – inte den veterinära verksamheten eller konkurrensen på den veterinära marknaden i praktiken.

Riksrevisionen har granskat Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgången till veterinär service, inklusive verksamheten vid Distriktsveterinärerna. I granskningen har även ingått om Jordbruksverket säkerställer att Distriktsveterinärernas verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att konkurrens på likartade villkor upprätthålls på veterinärmarknaden.

Riksrevisionens synpunkter och rekommendationer till Jordbruksverket fokuserar på bland annat dokumentation, uppföljning och analys, och hur detta bedöms säkerställa tillgången på djursjukvård och veterinärer samt att konkurrensneutralitet upprätthålls.

–Vi välkomnar alla granskningar som kan hjälpa oss att bli ännu bättre. De rekommendationer som Riksrevisionen riktar till Jordbruksverket kommer vi att omhänderta, säger Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket.

I Riksrevisionens granskning har det inte ingått att bedöma hur den veterinära verksamheten bedrivs i praktiken. Den avser inte heller konkurrensen på den veterinära marknaden i praktiken.

–Vår bedömning är att vi trots en rad utmaningar klarar att trygga behovet av djursjukvård över landet, och att konkurrens på likartade villkor upprätthålls på den veterinära marknaden. Distriktsveterinärernas verksamhet är oerhört viktig för att hela Sverige ska ha bra djurvälfärd, säger Christina Nordin.

En central utmaning som Jordbruksverket under lång tid har arbetat med rör bristen på veterinär service med beredskap under jourtid.

–Trots ett ökat antal företag i veterinärbranschen vill eller kan allt färre privata veterinärföretag erbjuda vård under nätter och helger. Distriktsveterinärernas uppdrag är att driva verksamhet i sådana områden där tillfredställande veterinär service inte kan bedrivas på marknadsmässiga grunder. Jordbruksverket ser gärna fler samarbeten med privata veterinärer för att tillgodose behovet av djursjukvård dygnets alla timmar, året runt, säger Håkan Henrikson, näringslivschef på Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket