Medel mot röda hönskvalster uppgraderas enligt CVMP

Medel mot röda hönskvalster uppgraderas enligt CVMP

Läkemedlet mot röda kvalster hos höns, Exzolt, har som första veterinärmedicinska läkemedel godkänts som ”förbättring för djurvälfärden” av Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det skriver tillverkaren MSD i ett pressmeddelande.

Exvolt har funnits på marknaden sedan 2017 och ges till hönsen via en lösning i dricksvattnet. Godkännandet baseras på en fältstudie som genomförts på ett flertal kommersiella gårdar med äggproduktion, där resultatet visade att eliminering av röda hönskvalster(Dermanyssus gallinae), genom behandling med Exzolt ledde till statistiskt signifikanta förbättringar av flera beteendeparametrar som visar på god djurvälfärd.

Studien visade på minskning av hönsens aktivitet på natten, mindre kliande på huvudet, huvudskakningar och putsning av fjäderdräkten såväl på natten som under dagen, samt en minskning av koncentrationen av kortikosteron i blodet.

“Det röda hönskvalstret är ett stort hot mot djurvälfärden hos höns och en av de fem främsta orsakerna till minskad lönsamhet hos europeiska producenter av ägg eller avelsdjur,” säger Rik Koopman, Director of Scientific Marketing Affairs, MSD Animal Health, enligt pressmeddelandet.

Bett från kvalster kan orsaka allvarlig smärta och hudirritation som leder till kronisk stress hos drabbade fåglar. Vanliga symtom är fjäderplockning, kliande på huvudet och minskad viktuppgång som nedsättning av immunförsvaret. Det röda hönskvalstret kan också fungera som bärare av andra sjukdomsframkallande mikroorganismer och kan bidra till att sjukdomar sprids såväl inom och mellan hönsflockar som mellan höns.

Källa: MSD