Riksrevisionen starkt kritisk mot Jordbruksverket om veterinär service

Riksrevisionen starkt kritisk mot Jordbruksverket om veterinär service

Riksrevisionen har granskat hur staten tar sitt ansvar för att det finns veterinär service i hela landet. Granskning visar att styrningen av den verksamheten har stora brister, och att Jordbruksverket inte säkerställer att konkurrensen sker på likartade villkor. Det skriver Riksrevisionen på sin hemsida.

Veterinärmarknaden i Sverige är till största delen privat, men staten har sedan lång tid tagit på sig ett ansvar för att alla djur i människans vård kan få tillgång till djursjukvård, konstaterar Riksrevisionen.

Granskningen avser Jordbruksverkets arbete med att se till att det finns tillgång till veterinär service och att Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att konkurrens på likartade villkor upprätthålls på veterinärmarknaden.

Granskningen (som inte omfattar hur den veterinära verksamheten bedrivs i praktiken) visar bland annat att

  • Jordbruksverket inte ser till att det finns en väl fungerande och effektiv organisation för vård av djur i hela landet dygnet runt, och att myndigheten är passiv i sitt genomförande av detta uppdrag.
  • Jordbruksverket inte ser till att Distriktsveterinärernas verksamhet bedrivs enligt de begränsningar som regeringen har beslutat om när det gäller vilken sorts vård som får bedrivas och var.
  • Jordbruksverket inte alltid håller isär sina beställar- och utförarroller i förhållande till Distriktsveterinärerna.
  • det inte går att, utifrån Jordbruksverkets redovisning, bedöma om den statliga ersättningen för veterinär service används för att finansiera den konkurrensutsatta delen av Distriktsveterinärernas verksamhet.

–Sammantaget innebär detta en risk för att det inte finns tillgång till djursjukvård dygnet runt i hela landet. Men eftersom Jordbruksverket inte aktivt följer upp detta vet vi varken hur situationen ser ut just nu eller hur den väntas utvecklas på sikt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

– Ur konkurrenssynpunkt är det viktigt att Distriktsveterinärerna och privata veterinärer behandlas lika och att användningen av det statliga anslaget redovisas transparent, säger Fredrik Engström, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att regeringen inte har följt upp om verksamheten sköts så som riksdagen beslutade 2009.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • följa upp hur riksdagens intentioner med förändringarna av veterinär service har fallit ut.

Jordbruksverket rekommenderas bland annat att

  • förbättra arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service, till exempel genom att skaffa sig information om hur den fungerar i landets olika delar. Det arbetet bör ha ett långsiktigt perspektiv, och inkludera tillgången till utbildad personal.
  • förändra redovisningen så att det går att säkerställa att det statliga anslaget inte används för att finansiera den del av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens.
  • säkerställa att Distriktsveterinärerna bara är etablerade där privata alternativ inte är tillräckliga.

Källa: Riksrevisionen. Bilden föreställer riksrevisor Helena Lindberg.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer här.