Stort livsmedelsfusk i Årsta partihallar avslöjat

Stort livsmedelsfusk i Årsta partihallar avslöjat

Stockholms livsmedelskontrollanter har avslöjat oegentligheter i 70 procent av de verksamheter de inspekterade i Årsta partihallar, skriver Dagens Nyheter.

Enligt miljöförvaltningen har livsmedelshandlare vid partihallarna märkt om och packat om utgångna varor, exempelvis nötkött och annat kött, tonfiskburkar, nötter och frön, chokladkakor, fryst ockra med mer. Kontrollanterna visade också att dokumentation varit förfalskad och de misstänker att en del av varorna varit stöldgods.

Kontrollerna gjordes vid tre tillfällen och resultatet visade att 16 av 23 verksamheter, alltså 70 procent, hade avvikelser. Livsmedelshandlarna hade köpt in varor från oregistrerade livsmedelsföretag, sålt livsmedel som passerat sista förbrukningsdag eller bäst före-datum ibland med flera år. Det fanns också brister, spårbarhet eller hygien.

I hälften av fallen ledde bristerna till sanktioner. Men några viten har inte utdömts, eftersom företagen följt de förbud staden lagt på dem.

Källa: Dagens Nyheter

Stadsveterinären Shwan Kareem, som utsågs till Årets Veterinär 2018, ingår i den så kallade Fuskgruppen som samarbetar med med polisen o andra myndigheterna i Årsta och har varit med vid insatserna som lett till avslöjanden.