Tassarna renare än skosulorna

Tassarna renare än skosulorna

Hundars tassar är renare än deras ägares skosulor. Det slås fast i en nederländsk studie av assistanshundar och deras ägare.

Över 10 000 människor i Europa använder någon typ av assistanshund. Det kan vara ledarhundar, hörselhundar eller servicehundar. För att vara till nytta behöver de följa med sina ägare i stort sett överallt.

Men i praktiken nekas många brukare av dessa hundar inträde till olika lokaler, åtminstone i Nederländerna. Där anger fyra av fem personer som är beroende av hund att de regelbundet har problem med detta. Ofta anges hygienskäl som huvudargument för att vägra hundarna tillträde.

Nu visar forskning från universitet i nederländska Utrecht att assistanshundarnas tassar är renare än användarnas skosulor. Så bristande tasshygien är ingen anledning att förbjuda hundar från att komma in exempelvis på sjukhus.

För att undersöka detta tog Jasmijn Vos, Joris Wijnker och Paul Overgaauw från fakulteten för veterinärmedicin vid Utrechts universitet prover från tassarna på 25 assistenthundar och skosulorna från deras användare. Som jämförelse undersökte de också en lika stor grupp vanliga hundar och deras ägare. Jasmijn Vos och hennes kolleger sökte efter tarmbakterier (Enterobacteriaceae), som är mycket vanliga utomhus, och viktiga diarrébakterier (Clostridium difficile).

–Hundarnas tassar visade sig vara renare än sulorna på ägarnas skor. Detta ogiltigförklarar hygienargumentet, som ofta används för att förbjuda assistanshundar från offentliga platser ogiltigt. Dessutom förekom inte diarrébakterierna på hundarnas tassar alls, och bara en gång på en skosula, säger Jasmijn Vos.

Nederländska assistanshundanvändare intervjuades också om sina erfarenheter. 81 procent uppgav att de regelbundet nekas tillträde till offentliga platser med sin hund, trots att detta är förbjudet enligt lag i Nederländerna. Bemötandet beror främst på bristande kunskap hos den som vägrar tillträdet: De vet inte vad en assistenthund är, hur den kan hanteras och vad lagen säger.

Källa: Utrecht universitet