Veterinärer behöver bättre rutiner vid hundtandvård

Veterinärer behöver bättre rutiner vid hundtandvård

En fjärdedel av tillfrågade veterinärer uppger att det utförs tandvård på deras arbetsplats utan att följa nationella och internationella riktlinjer. Det visare en enkätstudie från SLU.

För att undersöka rutiner vid professionell tandvård på hund skickades en vetenskapligt utvärderad enkät ut till alla Sveriges veterinärer och djursjukskötare, och besvarades av nästan 1800 personer.

Studien visade att de flesta tandrengöringar på hund görs med hunden sövd och med tillgång till tandröntgenutrustning, i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Drygt en fjärdedel av veterinärerna svarade dock att tandrengöring utfördes efter att hunden endast fått lugnande medel, och alla hade inte tillgång till tandröntgen trots att tänder drogs ut vid kliniken. Att utföra denna typ av ingrepp utan tillgång till röntgen innebär ökad risk för komplikationer.

Sammantaget ser forskarna ett behov av mer information till veterinärkliniker om allmänna rekommendationer vid professionell hundtandvård.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: SLU