Jordbruksverket gör en pudel om avelsprogram för katt

Jordbruksverket gör en pudel om avelsprogram för katt

När Jordbruksverket godkände ett avelsprogram för katt kom så mycket kritik att verket nu drar tillbaka sitt godkännande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i december 2020 som Jordbruksverket godkände ett avelsprogram för katt. Det som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande.

–Vi förstår kritiken och beklagar att ärendet inte blivit tillräckligt granskat ur djurskyddssynpunkt. Vi delar synen att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna på alla punkter och drar därför tillbaka vårt godkännande, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för att se till att de svenska husdjursraserna och den genetiska variationen inom dem bevaras på lång sikt. Det var i detta syfte som frågan om ett avelsprogram för den svenska bondkatten som lantras hamnade hos Jordbruksverket som godkände avelsprogrammet i december 2020.

Godkännandet har lett till stark kritik som bland annat gällt att avelsprogrammet kan bidra till en ökad fortplantning hos katter som rör sig fritt och att det därför kan bli fler oönskade, övergivna och förvildade katter. Flera har framfört att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna.

Jordbruksverket har därför gjort en ny och grundlig granskning av avelsprogrammet. Vi bedömer att kritiken var befogad och att avelsprogrammet på vissa punkter inte lever upp till djurskyddsreglerna.

–Vi delar helt synen att övergivna och oönskade katter är ett stort djurskyddsproblem och vi tar det på stort allvar. Syftet med våra nya djurskyddsregler för katt var bland annat just att minska det djurlidande som det kan leda till och vara tydligare med kattägarnas ansvar att förebygga detta. Vi beklagar om vi skickat någon annan signal med vårt godkännande och ändrar nu på detta, säger djurskyddschef Helena Elofsson.

 

Källa: Jordbruksverket