Jordbruksverket vill att regeringen öppnar upp för brittiska veterinärer

Jordbruksverket vill att regeringen öppnar upp för brittiska veterinärer

Efter Brexit har det blivit svårare för veterinärer med brittisk examen att få svensk legitimation. Det oroar arbetsgivar- och branschorganisationen Gröna arbetsgivare. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin menar att hon inte äger frågan, utan har lyft den till regeringskansliet.

– Nu blir plötsligt veterinärerna inte längre godkända i Sverige om de har en utbildning från Storbritannien, som man ska komma ihåg har en av väldens bästa utbildningar, så det är ju lite märkligt, säger Lena-Liisa Tengblad, vd i Gröna arbetsgivare.

Hon får stöd i den senaste rankningen av veterinärhögskolor i världen, som visar att Storbritannien har hela åtta utbildningar på topp 50-listan, varav fyra bland topp tio.

Sverige har under lång tid varit beroende av veterinärer från andra länder. En del av dessa har kommit från just Storbritannien.

Enligt Lena-Liisa Tengblad har Jordbruksverket aviserat att veterinärer från Storbritannien som söker svensk veterinärlegitimation nu kommer att behöva gå en tvåårig tilläggsutbildning, TU-VET SLU.

Enligt SLU finns det emellertid i år bara sex utbildningsplatser för denna tilläggsutbildning.

Hur ser du på att man har så få utbildningsplatser?

– Det är löjligt få utbildningsplatser. Det vore en sak om vi hade ett överskott på veterinärer. Då kan det finnas skäl till det. Man borde kunna anpassa antalet platser på utbildningen till hur behovet ser ut på marknaden.

Kan det till och med vara förödmjukande för en erfaren veterinär med veterinärexamen från Storbritannien att behöva gå den extra utbildningen som tidigare inte varit nödvändig?

– Jag tycker att det faktiskt är ett slöseri också med resurser och skattepengar.

Vad vill du att Jordbruksverket ska göra åt saken?

– Jag skulle vilja att de öppnar upp för de veterinärer som har utbildning från Storbritannien, så att de precis om före Brexit kan arbeta i Sverige. Som jag har förstått det nu så är det bara Brexit det handlar om och det tycker jag är märkligt, säger Lena-Liisa Tengblad.

Christina Nordin som är generaldirektör på Jordbruksverket håller med om att situationen är problematisk.

– Det är besvärligt. Efter Brexit kan inte en brittisk veterinär arbeta tillfälligt i Sverige eller i något annat EU-land, enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Men veterinärer från Storbritannien kan fortfarande ansöka om legitimation och om särskilt tillstånd, säger hon.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi har lyft den här problematiken till regeringskansliet. Vi behöver veterinärer, men äger inte frågan själva på Jordbruksverket. Vi vill verkligen inte vara en bromskloss på något sätt.

Enligt Christina Nordin finns det alltså fortfarande flera möjligheter för veterinärer från Storbritannien att arbeta i Sverige men att de nu måste behandlas som veterinärer från så kallat tredjeland, alltså utanför EU.

Ett bilateralt avtal mellan Sverige och Storbritannien skulle enligt henne på sikt kunna lösa problemet.

– Vi har väckt den frågan på departementet.

Hur angeläget är det att komma till rätta med detta problem?

– Vi har ett uppdrag från regeringen att säkerställa djurskyddet över hela landet och det försvårar våra möjligheter att klara det uppdraget om det är brist på veterinärer, säger Christina Nordin.

– Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket så vi vet vilken utmaning det är att hitta veterinärer. Inte minst nu till sommaren. Så det är jätteviktigt att prioritera det här. Det är i vårt eget intresse att detta löses framöver.

Christina Nordin säger också att hon ska bjuda in Gröna arbetsgivare till en dialog om den rådande situationen.

Bilden föreställer Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket.

Text: Håkan Frisell
Foto: Carl Johansson