Klen utdelning på EU:s strategi för djurvälfärd

Klen utdelning på EU:s strategi för djurvälfärd

Problemen som identifierades i den EU-strategi för djurvälfärd som antogs 2012 har inte lösts, konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering.

Medlemsländernas förmåga att leva upp till gemensam lagstiftning brister fortfarande och den gemensamma jordbrukspolitiken utnyttjas inte i tillräckligt hög grad för att uppmuntra lantbrukare att höja djurvälfärden.

Undermåliga djurtransporter förekommer fortfarande, inte minst när det gäller långa transporter till länder utanför unionen. 25 av 27 EU-länder kuperar rutinmässigt svansarna på griskultingar, trots att det inte är tillåtet.

Efterlevnaden när det gäller hur djur ska hanteras vid slakt kan också bli bättre, enligt EU-kommissionen. Påstötningar från kommissionen har dock lett till att senfärdiga länder till slut såg till att de egna producenterna levde upp till lagar kring värphöns och suggor.

Konsumenternas intresse för hur lantbruksdjuren har det har ökat, enligt EU-kommissionen, som aviserat planer på en EU-gemensam djurvälfärdsmärkning. Det är även klart sedan tidigare att EU:s hela regelverk kring djurvälfärd ska ses över senast 2023. Översynen ska bland annat titta på hur den lagstiftning som redan finns ska bli lättare att upprätthålla, men också var det behövs ny lagstiftning. Det finns till exempel inga EU-gemensamma regler för mjölkkor.

Sverige nämns ett antal gånger som ett gott exempel i utvärderingen. Den svenska lagstiftningen går längre än strategin, Sverige är tillsammans med Finland de enda som inte svanskuperar som regel, och EU-kommissionen lyfter också hur djurproduktion och slakt kontrolleras.

I EU finns runt 88 miljoner nötkreatur, 148 miljoner grisar, 100 miljoner får och getter och 4,5 miljarder fjäderfän för kött- och äggproduktion.

Källa: ATL Foto: Hans Prinsen/Mostphotos