Nya regler underlätttar för livsmedelskontrollen

Nya regler underlätttar för livsmedelskontrollen

1 april kom ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. Det skriver Livsmedelsverket.

Den nya lagen innebär att kontrollmyndigheter nu har möjlighet att göra inköp under så kallad dold identitet. Det gör att det blir betydligt lättare att kontrollera att de livsmedel som finns på marknaden är vad de påstås vara, det vill säga att de inte vilseleder konsumenter, och att de inte är skadliga för människors hälsa.

Tidigare har det inte funnits stöd i lagen för myndigheter att agera utan att ge sig till känna. Med ändringen kan myndigheterna, när det är nödvändigt, köpa in livsmedel för att kontrollera dem och i efterhand informera företaget om kontrollen. Det gäller både vid distansköp som e-handel och vid inköp i fysiska butiker.

–Det här innebär att inspektörerna får ett nytt bra verktyg för att motverka fusk och hitta farliga produkter, säger Alexander Sobestiansky statsinspektör på Livsmedelsverket.

En annan nyhet är en förändring av reglerna för den kontrollavgift företagen betalar till den myndighet som kontrollerar dem. Enligt de nya reglerna ska varje kontrollbesök betalas i efterhand. Tidigare har företagen betalat en årlig avgift i förväg. Under en övergångsperiod kommer det att förekomma både efterdebitering och betalning i förväg eftersom några myndigheter redan tagit ut avgifter i förväg för 2021.

Ändringarna i den svenska livsmedelslagstiftningen görs för att anpassa den till EU:s nya kontrollförordning.

Källa: Livsmedelsverket