Nye professorn Bjørnar Ytrehus föreläser om avmagringsjuka

Nye professorn Bjørnar Ytrehus föreläser om avmagringsjuka

Den 28 april kl 9:45 installationsföreläser professor Bjørnar Ytrehus digitalt vid SLU. Hans föreläsning har titeln ”Chronic wasting disease in Norway and why the rest of Europe should worry”.

Bjørnar Ytrehus är den ende veterinären bland de 15 nya professorer som installerades vid SLU under 2020. Då ställdes alla evenemang in på grund av pandemin. Nu sker installationsföreläsningarna i stället digitalt den 28 och 29 april.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan den aktuella professorn och moderatorn Malin von Essen. Sedan följer en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning via www.slu.se/professorer.

Bjørnar Ytrehus är sedan den 10 augusti 2020 professor i veterinärmedicinsk patologi. Han är veterinär och arbetade i början av sitt yrkesliv främst med ben- och ledsjukdomar hos tamdjur. Därefter gick han över till forskning, övervakning och undervisning kring sjukdomar och djurvälfärd hos vilt.

Under de senaste fem åren har Bjørnas fokus legat på en dödlig prionsjukdom (avmagringssjuka, chronic wasting disease) som upptäcktes hos vildren i Norge 2016. Där handlar det om att ta fram grundläggande kunskap som kan utnyttjas i åtgärder för att förhindra fortsatt spridning av denna allvarliga sjukdom.

Källa: SLU