Håkan Henrikson svarar på debattinlägg i jourfrågan

Håkan Henrikson svarar på debattinlägg i jourfrågan

I VeterinärMagazinet fredagen den 7 maj uttalar sig fyra företrädare för Svensk Djursjukvård om jourfrågan och veterinärbristen. Här svarar Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, på inlägget.

Vi har från Jordbruksverkets sida påtalat behovet av fler veterinärer sedan början av 00-talet. Att arbeta för fler veterinärer och djursjukskötare på marknaden är, och har under en längre tid, varit en prioriterad fråga för Jordbruksverket. Den har lyfts vid möten med Sveriges Lantbruksuniversitet och Regeringskansliet.
Vår syn är att trots ett stort inflöde av veterinärer som är utbildade utomlands behövs det fler utbildningsplatser på SLU. Den snabba utvecklingen inom framförallt sällskapsdjurssjukvården och tillkomsten av digitala veterinärföretag har skapat ett enormt behov av personal inom djursjukvården.

Detta behov fanns långt innan riskkapitalbolagen gjorde intåg på den svenska veterinärmarknaden och ändrade förutsättningarna för denna.

Nu meddelar de stora djursjukhusen att de överväger att stänga ner jourmottagningarna under sommarperioden. Det är ett svek mot både djurägare och de verksamheter som alltid har jour- och beredskap. Att de stora djursjukhusen har möjlighet att dra ner på vård under den tid då den är minst lönsam beror på att det finns få regleringar för den privata veterinärvården i Sverige. Kanske är de för få? Vi har av denna anledning bett Regeringskansliet om en ordentlig översyn av strukturen vad gäller den veterinära beredskapen.

Företrädarna för Svensk Djursjukvård blandar även in de ekonomiska förutsättningarna för att den privata djursjukvården ska kunna tänka sig att jobba med jour- och beredskap. Det är ett naturligt sätt för branschen att försöka öka intäkterna, men om pengar kan lösa djursjukhusens intresse för jour- och beredskap verkar problemen med veterinärbrist och arbetsmiljöproblem trots allt hanterbara. För mig går inte det resonemanget ihop.

Arbetsmiljön är en viktig fråga för hela branschen och den måste Svensk Djursjukvård ta på större allvar och hantera utifrån ett betydligt bredare perspektiv än frågan om veterinärbrist och jouröppet. Skälen är betydligt fler till att personalen inte orkar med tempot inom djursjukvården. Personalen är den viktigaste resursen vi har inom veterinärvården och här måste branschen arbeta konstruktivt med de bekymmer som finns.

Vi har tidigare haft dialog med företrädare för de största företagen på marknaden om att delta i jour- och beredskapsarbete men svaret från deras sida har varit nej, detta ställer de inte upp på. Vi har även gjort upphandlingar runt om i landet under många år, utan att få anbud från privata veterinärer. Från Jordbruksverkets sida pratar vi mycket gärna med branschen, igen, om hur en väl fungerande djursjukvård kan uppnås dygnet runt, året runt.

Håkan Henrikson, chefsveterinär