Ämnesomsättningen kan visa vilka katter som får diabetes

Ämnesomsättningen kan visa vilka katter som får diabetes

Genom att undersöka ämnesomsättningsprodukter är det möjligt att identifiera katter som har förhöjd risk att utveckla diabetes. Det visar en studie från SLU.

Diabetes mellitus hos katt är en ämnesomsättningssjukdom som liknar typ-2-diabetes hos människa. Risken för en katt att utveckla diabetes påverkas av till exempel övervikt och en inaktiv livsstil men den varierar också mellan olika raser. Forskare vid SLU har studerat ämnesomsättningen hos katter av olika raser, med målet att utveckla en metod som kan identifiera individer med förhöjd risk att bli sjuka.

Det visar sig att burmakatter har fem gånger högre risk än andra raskatter att utveckla diabetes mellitus, medan birmakatter har låg risk och maine coon-katter medelhög. Genom att studera produkter från ämnesomsättningen och utvalda hormon i blodprov från friska katter av dessa tre raser kunde forskarna få en ögonblicksbild av deras ämnesomsättning.

De tre raserna skilde sig åt. Burmakatterna hade ett mönster som trots att de var friska i hög grad liknade det som kan ses vid typ-2-diabetes hos människa, med till exempel högre nivåer av insulin och aminosyran tyrosin.

Länk till publikationen här

Källa: SLU