Analyser av vildsvinskött subventioneras

Analyser av vildsvinskött subventioneras

Regeringen har beslutat att införa subventioner för analyskostnader av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Subventionerna sker genom att laboratorierna ersätts för analyser som utförs åt jägare. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Syftet med subventioneringen är enligt regeringen att öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägare. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.I april 2020 beslutade regeringen om det så kallade vildsvinspaketet som en del av livsmedelsstrategins handlingsplan. Syftet är att öka volymerna av vildsvinskött på marknaden genom att underlätta köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin. Satsningen på subventioner som nu presenteras är en fortsättning på detta.

Ackrediterade laboratorier som utför analyser för trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer att kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättningens storlek är högst 120 kronor per trikinanalys och 495 kronor per cesiumanalys.

Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Regeringen

Presskontakt