Boehringer utser två unga vetenskapliga pristagare

Boehringer utser två unga vetenskapliga pristagare

Läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim Animal Health har utsett 2021 års pristagare av ABCD Young Scientist Award. De är Julia Klaus från universitet i Zürich och Yasmin Parr från universitet i Glasgow, centret för virusforskning.

Julia Klaus forskningsområde gäller SARS-CoV-2 hos katt, vilket är viktigt i sig eftersom det har kommit många rapporter från hela världen om att katter drabbats av pandemin. Men Julia Klaus forskning undersökning också kattens potentiella epidemiologiska roll från ett One Health-perspektiv.

Yasmin Parrs forskning koncentrerar sig kring utvecklingen av ett antikroppsbaserat diagnostiskt test för att skilja på olika typer av felint leukemivirus (FeLV).

Båda vinnarna kommer att hålla föreläsningar under den digitala kongressen för felin medicin, som hålls 25-27 juni.

Källa: Boehringer Ingelheim Bilden föreställer Julia Klaus