Jordbruksverket slår larm om veterinärbristen till Näringsdepartementet

Jordbruksverket slår larm om veterinärbristen till Näringsdepartementet

Flera djursjukhus har aviserat att de minskar sina öppettider under sommaren. Konsekvenserna kan bli omfattande för djur och djurägare. Det skriver Jordbruksverket till Näringsdepartementet. I skrivelsen redogör Jordbruksverket för det allvarliga läget, och behovet av åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.

Utöver längre väntetider kan avlivning bli det enda alternativ veterinärer har att erbjuda svårt sjuka djur om inte avancerad sjukhusvård finns att tillgå, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det finns en stor och befogad oro inför sommaren kring den veterinära tillgängligheten i Sverige. Flera djursjukhus begränsar sina öppettider under kvällar och helger eller stänger verksamheter helt. Situationen har framförallt uppstått som en konsekvens av bristen på veterinärer, heter det.

– I slutändan riskerar detta att drabba enskilda djurägare och djur. I praktiken kan det handla om att djur måste avlivas, för att bespara djuren onödigt lidande – trots att avancerad sjukvård hade varit möjligt om denna hade funnits att tillgå på djursjukhus, säger Annett Kjellberg, avdelningschef på djuravdelningen.

Till detta kommer arbetsmiljöaspekter med den ökade stress det innebär för veterinärer. Det handlar både om ökat tryck och efterfrågan mot de aktörer som har öppet, liksom stressen att i vissa sjukdomsfall enbart kunna erbjuda avlivning i en situation man annars inte överväger det.

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket, och rustar för ett ökat tryck under sommaren. Utmaningarna handlar inte enbart om att djursjukhus drar ned på sina öppettider, utan även att Distriktsveterinärerna behöver ta över ansvaret för fler områden där privata veterinärer hittills upprätthållit beredskapen.

– Vi kommer att göra vårt yttersta, men måste prioritera akut sjuka djur och kommer att minska eller senarelägga utbudet av förebyggande vård. Många djurägare kommer vara tvungna att åka längre för att få vård till sitt djur, och väntetider för att få vård kommer bli längre, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Jordbruksverket har nu lämnat in en skrivelse till Näringsdepartementet för att lyfta den oro myndigheten ser, samt informera om vad Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna har gjort och kommer göra. Dessutom lämnar myndigheten konkreta förslag på åtgärder inför sommaren. Åtgärderna gäller både det akuta läget inför sommaren – och insatser på längre sikt, för att trygga tillgången på veterinärer. Där skriver verket bland annat:

  • Genom dialog och samarbete mellan samtliga veterinära aktörer, både myndigheter och privata, behöver vi gemensamt få till en bättre lösning inför sommaren, för att så långt som möjligt begränsa de negativa konsekvenserna för djur och djurägare.
  • Jordbruksverket behöver tillsammans med SLU säkra att studenterna på årskurs fem på veterinärprogrammet, som inte har kunnat göra alla kurser på grund av covid-pandemin, kommer ut i arbete redan i början av juni.
  • För att säkra tillgången på veterinärer på lång sikt behöver fler utbildningsplatser komma till stånd omgående.
  • Efter Brexit kan veterinärer från Storbritannien inte längre utöva sitt yrke tillfälligt i EU-länder. Jordbruksverket anser därför att det är önskvärt med ett bilateralt avtal mellan Sverige och Storbritannien.

Källa: Jordbruksverket