Lantbrukare nöjdare än väntat med veterinärvården

Lantbrukare nöjdare än väntat med veterinärvården

Under en längre tid har bristen på veterinärer varit ett hett ämne bland ägare till sällskapsdjur, men problemet upplevs inte på samma sätt bland lantbrukare. Det visar en undersökning som Agria Djurförsäkring initierat. Tvärtom anger hela 91 procent av respondenterna att de är mycket nöjda eller nöjda med tillgången till djursjukvård. Ändå har en av tio förlorat djur på grund av att veterinären inte hunnit fram i tid.

– Alla djur har rätt till vård när de skadat sig eller blivit sjuka. Därför är jag glad över att lantbrukarna upplever att de får tillräckligt med stöd av kompetenta veterinärer. Det är självklart en stor trygghet för både djurägare och djur, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Lantbrukarna i undersökningen driver främst verksamhet med köttdjur, mjölkkor, gris och får. Generellt anlitar lantbrukare oftast distriktsveterinärer och andra ambulerande lantbruksveterinärer som kommer till gården, och besöker inte veterinärkliniker i samma omfattning som smådjurs- och hästägare. Hela 91 procent av lantbrukarna uppger att de är nöjda med att få hjälp av en veterinär i rimlig tid, medan 9 procent menar att det sällan fungerar eller till och med att det fungerar mycket dåligt med att få hjälp i tid.

Trots att majoritet är nöjda med veterinärvården uppger nära en av tio djurägare uppger i undersökningen att de har förlorat djur i situationer då veterinär inte har hunnit fram tid.

– Varje förlust av ett sjukt djur som inte få vård är ett misslyckande. Vi vet att en del gårdar ligger långt från närmaste veterinär och att många distriktsveterinärer har en tuff arbetssituation. Här finns helt klart utrymme för förbättringar, säger Mikael Theorén.

Hur ser nöjdheten ut bland djurägarna som får träffa en veterinär i tid? 66 procent tycker att veterinärerna har bra kunskap om just deras djur och behov av vård, och 26 procent anser att kompetensen är tillräcklig – det gör att andelen nöjda med kompetensnivån bland veterinärer hamnar på 92 procent. Resterande 8 procent efterlyser högre kompetens inom lantbrukets djurslag bland veterinärerna.

38 procent av lantbrukarna säger sig anlita veterinär någon gång i månaden eller kvartalsvis, medan ett mindre antal har behov av veterinärvård varje vecka. 4 procent av lantbrukarna säger att de aldrig anlitar en veterinär.

Intervjuundersökningen genomfördes av företaget Xtreme via telefon under juni på uppdrag av Agria Djurförsäkring.Totalt medverkade 200 lantbrukare.

Källa:Agria