SVA flyger drönare vid uppvisning i Norrland

SVA flyger drönare vid uppvisning i Norrland

Myndigheter och andra aktörer måste bli bättre på att gemensamt möta yttre hot mot landet och andra typer av framtida kriser. Sverige har därför beslutat att åter bygga upp ett civilt försvar. SVA deltar därför på Öjeby lantbruksmässa i Piteå på temat tema civilt försvar, och på eventet Smartbygd i Storuman.

SVA är en av Sveriges beredskapsmyndigheter. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket har SVA fått i uppdrag att undersöka hur den svenska livsmedelsberedskapen kan förbättras. Sverige är idag beroende av just-in-time-leveranser av många varor från utlandet. Vid en plötslig avspärrning skulle det snabbt uppstå en brist av livsmedel i butikerna. Hur kan vi ställa om så vi får en mer robust produktion av våra livsmedel? Och hur kan hushållen ta ett eget ansvar under en kortare period?

Djursmittor kan sprida sig mellan djur och till människor och leda till pandemier, men även göra att vår livsmedelsproduktion hotas. SVA jobbar därför tillsammans med andra smittskyddsaktörer utifrån ett så kallat ”one health-perspektiv” för att skydda oss mot både naturligt förekommande smittor och mot avsiktlig spridning av smitta, mot antibiotikaresistens och mot följder av till exempel klimatförändringar.

För att lösa dessa uppgifter driver SVA flera projekt ihop med MSB, Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, samt andra myndigheter. Nu vill SVA visa hur de jobbar ihop. Den 25 augusti deltar GD Ann Lindberg, SVA, i digitala panelsamtal om livsmedelsberedskap och den 26 augusti kommer besökare att i SVA:s fysiska utställningsmonter i Öjebyn möta representanter från SVA och Försvarsmakten, som pratar livsmedelsberedskap och smittskydd och olika verktyg som används, bland annat drönare och fältlabb.

Den 27 augusti flyger SVA drönare, exempelvis för medicinleveranser, i en uppvisning av olika typer av transporter på Storumans flygplats. Den 28 augusti sker aktiviteter i hela Storumans centrum, där allmänheten inbjuds att besöka en rad stationer efter Hälsans stig. SVA får särskild hjälp av Heidi Andersson, den kända armbryterskan från Ensamheten, det lokala Hemvärnet samt Storumans Folkhögskola. Flera andra stora aktörer deltar också på temat civil beredskap, såsom Region Västerbotten samt lokala och regionala aktörer.

Källa: SVA
Foto: Mikael Propst/SVA