Djurrättsalliansen: 90 procent av slakterierna bryter mot djurskyddslagen

Djurrättsalliansen: 90 procent av slakterierna bryter mot djurskyddslagen

90 procent av svenska slakterier bryter mot djurskyddslagen. Det uppger Djurrättsalliansen i ett pressmeddelande.

Djurrättsalliansen bygger sina uppgifter på en undersökning där organisationen har granskat länsstyrelsernas rapporter som upprättas efter djurskyddskontroller på svenska slakterier. Totalt handlar det om 117 slakterier – allt från små gårdsslakterier som enbart slaktar egna djur till storskaliga som HK Scan och Guldfågeln. I vissa fall har länsstyrelsen kontrollerat hela slaktprocessen, i andra har bara en del av processen kontrollerats. I många fall har bara slakt av ett fåtal djur kontrollerats.

85 av de 96, alltså nästan 90 procent, av de kontrollerade slakterierna har brutit mot djurskyddslagen vid minst en av de kontroller som gjorts på anläggningen, skriver Djurrättsalliansen. Av Sveriges 117 slakterier har 21 aldrig haft någon djurskyddskontroll av länsstyrelsen. Enbart 11 av de kontrollerade slakterierna har aldrig haft några brister.

Skåne är det län som har flest slakterier. 19 av 20 slakterier har haft minst en kontroll av länsstyrelsen – alla har brutit mot djurskyddslagen. Ett av de slakterierna hade sin senaste kontroll 2018 – då 27 brister uppmärksammades. Länsstyrelsen har efter det inte gjort någon uppföljning för att kontrollera om bristerna har åtgärdats. Flera slakterier i Skåne har brutit mot djurskyddslagen på över 25 punkter vid ett och samma kontrolltillfälle.

Djurrättsalliansen har inte kunnat få information om på vilka sätt slakterierna har brutit mot djurskyddslagen, då länsstyrelserna valt att maskera text i de utlämnade handlingarna.

Några av de brister som inte maskerats är att djur har varit vid medvetande när de fått halsen avskuren, elpåfösare har använts olagligt, personal inte har kontrollerat om djuren bedövats korrekt och stallutrymmen har varit smutsiga. Anställda har även saknat kompetensbevis, inredning har varit utformad så att djuren riskerar att skadas, tillsynen av djuren har brustit, sjuka djur har inte fått vård och djur har halkat och skadat sig på hala golv.

Källa: Djurrättsalliansen