DT värdefullt för tidig diagnos av höftledsartros hos katt

DT värdefullt för tidig diagnos av höftledsartros hos katt

Datortomografi är ett värdefullt hjälpmedel för tidig diagnos av höftledsartros hos katt, visar en studie från SLU. Den yttre delen av leden är ett särskilt känsligt område som drabbas av skador.

Höftledsartros är vanligt hos katter. För att kunna förebygga och utveckla effektiv behandling är kunskap om tidiga förändringar i drabbade leder viktig. Sådan kunskap har länge saknats för katt men forskare från SLU har nu undersökt tidiga höftledsförändringar mikroskopiskt och med datortomografi.

I studien undersöktes höftlederna från 20 katter som av olika anledningar kommit in till UDS för avlivning och obduktion. De flesta av katterna var drabbade av lindriga ledförändringar och man såg ett samband mellan graden av datortomografiska och ljusmikroskopiska fynd. Ledbrosket var kraftigast påverkat i höftledens yttre delar, och den mest perifera delen av ledytan (labrum) uppvisade ofta sprickbildning. Benpålagringar (osteofyter) som påvisades med datortomografi uppvisade olika utseende då de undersöktes ljusmikroskopiskt, vilket kan tyda på olika bakomliggande sjukdomsmekanismer.

Resultaten visar att den yttre delen av leden är ett särskilt känsligt område som drabbas av skador. Studien visar också att datortomografi är ett värdefullt hjälpmedel för tidig diagnos av höftledsartros hos katt.

Källa: SLU, foto Cecilia Ley

Länk till publikationen här.