DV skärper rutinerna på grund av hundsmuggling

DV skärper rutinerna på grund av hundsmuggling

Distriktsveterinärerna har infört nya riktlinjer, bland annat för att öka säkerheten för personalen som kan utsättas för risken att smittas av den dödliga sjukdomen rabies. Idag är det den internationella rabiesdagen och ökningen av illegalt införda hundar till Sverige innebär risker för både djurs och människors hälsa.

Efterfrågan på husdjur i Sverige har ökat till följd av pandemin. Tyvärr har detta också bidragit till en ökning av den illegala införseln av hundar till Sverige. Hundsmugglingen innebär stort lidande för djuren. Den medför dessutom risker för djur- och folkhälsa. I flera länder i både Europa och övriga världen förekommer rabies, en till 100 procent dödlig sjukdom, som inte kan botas trots modern intensivvård.

Distriktsveterinärerna möter hundar i flera olika situationer, bland annat i samband med gränskontroller. De allra flesta hundmöten sker dock i den vanliga vården ute på Distriktsveterinärernas mottagningar.

– Med fler illegalt införda djur ökar risken att de hundar vi träffar i vårt jobb bär på rabies. Därför har vi tagit fram riktlinjer som dels syftar till att försöka försvåra handel med illegalt införda hundar, men framför allt avser hjälpa våra medarbetare att utföra sitt jobb utan att riskera att bli smittade, säger Anna Norlin, överveterinär smådjur på Distriktsveterinärerna.

Distriktsveterinärerna rekommenderar och bekostar rabiesvaccination till all personal som riskerar att komma i kontakt med smittade djur.

– Tyskland hade nyligen ett fall av rabies hos en insmugglad valp från Turkiet. Vi vet att den växande illegala införseln ökar smittorisken för hundköpare, andra hundar och inte minst den djurhälsopersonal som ska hantera hundarna i sin dagliga verksamhet. Dessutom innebär hundsmugglingen ett stort lidande för djuren, säger Milan Mirosavljevic på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet.

Jordbruksverket arbetar på flera fronter, både inom EU och i samverkan med myndigheter och organisationer i Sverige, för att öka medvetenheten hos hundköparna och stoppa den illegala handeln.

– Så länge efterfrågan finns kommer den grymma hundsmugglingen att fortsätta. Köp därför aldrig en hund vars bakgrund du inte säkert känner till, oavsett hur rar den är eller hur beklämmande omständigheterna tycks vara. På så sätt är du med och minskar djurens lidande och skyddar dig själv och andra från den dödliga sjukdomen rabies, säger Anna Norlin.

Källa: Distriktsveterinärerna
Foto: Jordbruksverkets kampanj ”Köp din hund på ett ansvarsfullt sätt”