En svensk minkbesättning positiv för ursprungliga SARS-CoV-2

En svensk minkbesättning positiv för ursprungliga SARS-CoV-2

Ett fall av SARS-CoV-2-infektion hos mink har upptäckts i samband med den pågående obligatoriska sjukdomsövervakningen. Den initierades i somras som en följd av ett EU-beslut och som omfattar samtliga minkgårdar i landet, skriver SVA.

Virusarvsmassa påvisades med PCR i ett av sex prover som skickats till SVA från den berörda gården. Helgenomsekvensering visar att det påvisade viruset är av en typ som inte tidigare setts i Sverige, men som rapporterats från ett flertal länder inom och utanför EU sedan april 2020. Det handlar således om en mer ursprunglig SARS-CoV-2-typ och inte om någon av de senare uppkomna virusvarianter som föranleder särskild oro på grund av förändrade virusegenskaper, så kallade variants of concern.

– Det är oklart hur viruset tagit sig in i besättningen och varifrån det kommer. Samtliga minkgårdar i landet lyder under särskilda smittskyddsrestriktioner för att minska risken för introduktion och vidare smittspridning efter beslut från Jordbruksverket. Det fattades i samband med det omfattande utbrott av SARS-CoV-2 som drabbade svenska minkgårdar under hösten 2020, säger statsepizootolog Karl Ståhl på SVA.

Vidare utredning av det aktuella fallet pågår.

Källa: SVA Foto Bengt Ekberg, SVA