Lantbrukare positiva till digital veterinärvård

Lantbrukare positiva till digital veterinärvård

Endast 7 procent av lantbrukarna har hittills använt digital veterinärrådgivning, medan nästan 6 av 10 kan tänka sig att göra det i framtiden. Det visar en undersökning som genomförts av Agria Djurförsäkring.

Viljan och öppenheten att använda digital veterinärvårdsrådgivning är stor bland svenska lantbrukare. Det leder troligen till en successiv digital mogenhet och ökad acceptans med tiden, menar Agria. 6 av 10 lantbrukare säger sig vara öppna för att använda en veterinärapp.

–Många frågar efter möjligheter att visa bilder eller filmer via mobiltelefonen, och det ju precis det som digital veterinärvårdsrådgivning erbjuder. Veterinären är också med via kameran och samtalet blir väldigt likt ett fysiskt möte, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef lantbruk på Agria Djurförsäkring.

Vilken typ av veterinärvårdsrådgivning skulle de flesta vilja ha?

Högst upp listan ligger att kunna diskutera ett konkret problem med en veterinär. Det kan handla om symtom eller sjukdom som lantbrukaren inte har stött på tidigare, ett nytt beteende hos ett djur och självklart den stora gruppen av enklare skador som klövspalt och juverpatologi. Några svarande lyfter fram också möjligheten att få råd om skadeförebyggande arbete som att göra hälsoplaner för djuren.

Nackdelen med digitala tjänster är att mötet kan upplevas som opersonligt och komplicerat, men framför allt att veterinären inte kan känna och klämma på djuret och att man inte kan få hjälp vid akuta skador.

Intervjuundersökningen genomfördes av företaget Xtreme via telefon på uppdrag av Agria Djurförsäkring. Totalt medverkade 200 lantbrukare.

Källa och foto: Agria