Regeringen föreslår bättre uppföljning av läkemedel för djur

Regeringen föreslår bättre uppföljning av läkemedel för djur
Regeringen har fattat beslut om att lägga fram en proposition med lagändringar som ska förbättra tillgången till uppgifter om läkemedel för djur. Syftet är att förbättra myndigheternas uppföljning och tillsyn när det bland annat gäller antibiotikaanvändning.
 

–En viktig aspekt i lagförslaget är arbetet mot antibiotikaresistens. En bättre uppföljning och tillsyn av läkemedel för djur kan bidra till att bromsa resistensutvecklingen, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslås en skyldighet för den som bedriver öppenvårdsapotek att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept som avser läkemedel för djur. Vidare föreslås bland annat att sekretess hos E-hälsomyndigheten inte ska hindra att uppgifter lämnas till öppenvårdsapotek, samt att apotekspersonal ska omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.

Propositionen innehåller även bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och lämnas ut av E-hälsomyndigheten, och vilka uppgiftsskyldigheter som behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Källa: Regeringen