Vattenlevande djur ska registreras

Vattenlevande djur ska registreras

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för anläggningar med vattenlevande djur registrera dessa. Sista dag för registreringen är den 1 oktober, skriver Jordbruksverket.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) trädde i kraft den 21 april. Bakgrunden är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Den som har en verksamhet med fiskar, blötdjur eller kräftor ska registrera anläggningen och i vissa fall även ha ett godkännande.

Som vattenbruksanläggning räknas alla anläggningar som håller vattenlevande djur. Det kan till exempel vara anläggningar som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Det kan också vara djurparker, grossister och vissa djuraffärer som håller akvariefiskar. Vattenlevande djur som hålls som sällskap eller prydnad i hemmet är undantagna från kraven.

Många fler anläggningar omfattas nu, jämfört med tidigare av begreppet och reglerna om registrering och godkännande.

Exempel på typer av anläggningar som behöver registreras, som inte behövt gjort det tidigare är:

 • zoobutiker som köper djur från andra vattenbruksanläggningar än sådana som är godkända, eller som är återförsäljare,
 • djurparker,
 • anläggningar med försöksdjur,
 • fritidsanläggningar eller parker utomhus där vattenlevande djur hålls i dammar som prydnad eller för att förbättra vattenkvaliteten och djuren INTE kommer från en godkänd vattenbruksanläggning,
 • hushåll där vattenlevande djur hålls för privat konsumtion, och djuren INTE kommer från en godkänd vattenbruksanläggning och
 • andra anläggningar där vatten som lämnar anläggningarna inte behandlas eller renas och där smitta kan föras vidare ut i öppet vatten.

De anläggningar som undantas från kravet på registrering är slutna anläggningar av följande typer:

 • anläggningar där vattenlevande djur hålls utställda i akvarier,
 • restauranger där vattenlevande djur hålls utställda i akvarier i väntan på konsumtion,
 • anläggningar med så kallad doktorsfisk (spa-anläggningar),
 • zoobutiker med prydnadsdjur som kommer från en godkänd vattenbruksanläggning och som säljs direkt till slutkund,
 • fritidsanläggningar eller parker utomhus där vattenlevande djur hålls i dammar som prydnad eller för att förbättra vattenkvaliteten och djuren kommer från en godkänd vattenbruksanläggning,
 • hushåll där vattenlevande djur för privat konsumtion hålls i tankar eller utomhus i dammar och djuren kommer från en godkänd vattenbruksanläggning.

Med slutna anläggningar avses anläggningar där ingående och utgående vatten hanteras så att inte smitta förs in på anläggningen eller vidare ut i öppet vatten. Vissa anläggningar behöver godkännas av Jordbruksverket. Om godkännande krävs eller inte beror på hur stor risken för smitta är. Om din anläggning behöver ett godkännande kommer den att registreras i samband med att vi fattar ett beslut om det.

Den som redan har en verksamhet som är registrerad i det centrala vattenbruksregistret behöver inte registrera sin anläggning eller ansöka om godkännande på nytt.

Källa: Jordbruksverket