Veterinärbesök för hältor och fång ökar

Veterinärbesök för hältor och fång ökar

Hältor och olika typer av inflammationer i hästens ben är fortsatt de vanligaste orsakerna till att hästar får veterinärvård i Skåne, Stockholm och Norrbotten. Sju av de tio vanligaste diagnoserna i alla tre regionerna är direkt kopplade till rörelseapparaten och ger hältor i någon form. Men det finns vissa geografiska skillnader i de tre regionerna. Det visar ny statistik från Agria Djurförsäkring.

Statistiken visar bland annat att hästarna i Norrbotten oftare söker veterinärvård för fång än hästar i Skåne och Stockholm, och ryggbesvär är så ovanligt att det inte ens finns med bland de vanligaste diagnoserna för Stockholmshästarna.

–Under pandemin har vi sett att veterinärbesöken har ökat med 17-20 procent och allra mest ökar hältorna. Det är oroväckande, eftersom hältor i stor utsträckning går att förebygga med kunskap, god hästhållning, varierad ridning och genom att ge hästen tid för återhämtning, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Exakt varför veterinärbesöken och hältorna ökar, går inte att svara på. Det kan bero på att nya hästägare saknar relevant kunskap, att fler har haft tid att rida mer under pandemin eller att hästarna inte fått nödvändiga vilopauser.

Under flera år har ryggproblem varit en vanlig diagnos hos svenska ridhästar. Det finns fortfarande med på både Skånes och Norrbottens top-tio-lista över vanligaste diagnoserna, men ganska långt ner. I Stockholm är det en så ovanlig diagnos att den inte ens finns med på topplistan.

–Oftast handlar ryggsmärta om att hästen har ont någon annanstans, vilket efter hand leder till ömhet i ryggen. Det kan vara en inflammation i kotled eller knäled till exempel, som hästen kompenserar. Här tror jag att både hästägare och veterinärer har blivit bättre på att se orsakerna till det onda, snarare än att bara behandla en ond rygg, säger Anette Graf, veterinär med specialistkompetens på hästens sjukdomar.

I jämförelsen mellan de olika regionerna sticker fång ut som en betydligt vanligare diagnos i Norrbotten än i Stockholm och Skåne. En anledning kan vara att gräset – och därmed sockerhalten i gräset – slår om snabbt under vår och sommar i norr. Det är också vanligare med kallblod och ponnyer i regionen och dessa drabbas i större utsträckning av fång.

–Tyvärr ökar fång i hela landet och även bland halvblod, så det finns all anledning att vara försiktig vid foderbyten och när gräset får ny fart efter en period av regn. De flesta hästägare känner till att fångrisken ökar på våren när vårsolen värmer på dagen och nätterna är kalla. Däremot vet inte alla att samma risk förekommer under tidig höst, säger Anette Graf.

Här är de vanligaste anledningarna till att hästar undersöks av veterinär i tre utvalda regioner:

Vanligaste diagnoser i Skåne:

 1. Hälta
 2. Kolik
 3. Kotledsinflammation
 4. Sårskador
 5. Inflammation i leder
 6. Fång
 7. Ryggbesvär
 8. Hovledsinflammation
 9. Knäledsinflammation
 10. Hovböld

Vanligaste diagnoser i Stockholm

 1. Hälta
 2. Inflammation i leder
 3. Kolik
 4. Sårskador
 5. Kotledsinflammation
 6. Fång
 7. Gaffelbandsinflammation
 8. Knäledsinflammation
 9. Hovledsinflammation
 10. Hovböld

Vanligaste diagnoser i Norrbotten

 1. Hälta
 2. Fång
 3. Kolik
 4. Sårskador
 5. Kotledsinflammation
 6. Inflammation i leder
 7. Gaffelbandsinflammation
 8. Ryggbesvär
 9. Hovböld
 10. Hovledsinflammation

Källa och foto: Agria