Europeiska veterinärförbundet: Alla höns har rätt att vara lyckliga

Europeiska veterinärförbundet: Alla höns har rätt att vara lyckliga

Idéerna om värphönsens välfärd börjar nu nå ut i Europa. Organisationen Federation of Veterinarians of Europe, FVE, har antagit riktlinjer för att hönsen ska få ett bättre liv.

Veterinärer bör gå i bräschen för bättre djurvälfärd, genom att bidra med sin kunskap, verka för vetenskaplig samverkan och ge uppfödare råd om hur värphönsen kan få livskvalitet och känna njutning. Det räcker inte längre med sittpinnar i burarna – nu vill FVE att värphönsen i hela Europa ska få gå fritt.

”Veterinärkåren bör utöva ledarskap i övergången från burar till mer djurvänliga system genom att ge vägledning om hur välfärden för värphönsen kan förbättras och utvecklas”, skriver VFE på sin hemsida.

FVE anser att övergången till frigående höns i Europa kan ske under en rimlig (men inte alltför lång) övergångsperiod. Veterinärer bör bidra till rådgivningen om hur djurhållarna kan möta djurens fysiska, mentala och beteendemässiga behov, samtidigt som de säkrar livsmedelssäkerheten, är sparsamma med att använda veterinärmedicinska läkemedel och att djurhållningen är hållbar ur ett socioekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Källa: FVE