Gemensam logotyp för nätapotek i EU på väg

Gemensam logotyp för nätapotek i EU på väg

En EU-gemensam logotyp för apotek som säljer veterinärmedicinska läkemedel på distans kommer att tas fram, skriver Läkemedelsverket.

När den nya veterinärläkemedelsförordningen (EU) 2019/6) börja tillämpas införs en EU-gemensam logotyp för distanshandel med veterinärmedicinska läkemedel. Denna logotyp ska finnas på de webbplatser och appar som erbjuder distanshandel med veterinärmedicinska läkemedel.

Logotypen kommer att genom en hyperlänk att vara kopplad till en lista över de detaljhandlare som har tillstånd från landets läkemedelsmyndighet att bedriva distanshandel. Tanken är att underlätta för djurägaren att avgöra om försäljningsstället är lagligt.

Logotypen kommer att innehålla en flagga som markerar i vilket EU-land detaljhandlaren är etablerad, och texten i logotypen kommer att vara på det språk som talas i detta land. Den kommer att likna den logotype som redan finns för distanshandel med läkemedel till människa, men skilja i färg samt innehålla ordet VET. Än är dock logotypens utformning inte klar.

Källa: Läkemedelsverket