Nytt test kan upptäcka tidig hjärtsjukdom hos hund och katt

Nytt test kan upptäcka tidig hjärtsjukdom hos hund och katt

Ett veterinärlett nystartat företag, sprunget ur Scotlands lantbruksuniversitet SRUC, har lanserat ett test för tidig upptäckt av hjärtsjukdom hos sällskapsdjur, skriver den brittiska sajten Vet Times. Lansering i Europa väntas 2023.

Företaget, MI:RNA, grundades 2019 och bygger på tanken att den råder brist på kvalitativa diagnostiska tester för hjärtsjukdomar i tidigt skede. Man har därför satsat på forskning och utveckling på området, och har nu alltså lanserat hjärthälsotestet Nemo (NExtgen Mirna testing with Optimisation) i Storbritannien.

Testet, som är avsett för hundar och katter, sägs exakt kunna särskilja sjuka från friska patienter med hjälp av ett blodprov – redan innan några symtom har uppträtt. Tekniken bygger på biomarkörer i kombination med artificiell intelligens. Nu hoppas upphovsmännen att testet ska revolutionera hjärtdiagnostiken.

Veterinären Eve Hanks, som har bakgrund såväl inom kliniskt arbete som inom forskning och klinisk patologi – är vd för MI:RNA och uppger att det finns planer på att i framtiden vidareutveckla testet för hästar och sedan vidare till lantbrukets djur.

”Vi kommer att fortsätta samarbetet med SRUC och ska börja forska på produktionsdjur samt utveckla testet för flera sjukdomar”, säger hon till Vet Times.

Det första testet görs via blodprov, men uppges ha potential att kunna göras på mjölk, avföring, urin eller saliv. Det skulle i så fall kunna användas för effektiv massprovning inom jordbrukssektorn.

Enligt företagets plan kommer hjärttestet att lanseras på den europeiska marknaden 2023.

Källa: Vet Times