God ögonkontakt bakom hundägares val av brakycefala raser

God ögonkontakt bakom hundägares val av brakycefala raser

Varför är brakycefala raser så populära hos hundägare, trots de uppenbara nackdelarna? Ungerska etologer kan ha funnit en del av svaret: De trubbnosiga hundarna har lättare att se in ägare rakt i ögonen.

Vid institutionen för etologi vid Eötvös Loránd-universitetet i Ungern studerades 130 hundar. Forskarna mätte längden och bredden på hundarnas huvuden, i förhållande till deras visuella förmåga. Resultaten tyder på att hos boxer, bulldog och mops är det centrala området i näthinnan mer utvecklat än hos andra raser. Det gör att dessa hundar svarar bättre på stimuli i det centrala synfältet, något som enligt de ungerska etologerna skulle det underlätta ögonkontakt med människor. Slutsatsen är att hundar med trubbnosiga hundar är mer benägna att titta sina ägare i ögonen, möjligen för att de ser det mänskliga ansiktet tydligare än andra hundar.

Men det kan också finnas en annan förklaring: Det är möjligt att ägare till trubbnosar tittar på sin hund oftare tack vare att det speciella hundansiktet liknar ett barns och därför fångar det mänskliga ögat extra.

Hos hundar med längre nos är de nervcellerna som bearbetar visuell information jämnare fördelade över hela näthinnan, vilket ger dem en panoramavy. Det innebär att de måste koncentrera sig mer för att fokusera på mitten av synfältet och de kan lättare distraheras av visuella stimuli i periferin.

Forskarna tittade också på olika bruksraser och hur de använder sin syn. Fårhundar är till exempel visuellt samarbetsvilliga och följer uppfödarens hand när de arbetar med boskap. Däremot kommunicerar slädhundar inte visuellt när de springer framför föraren. De måste förlita sig på röstsignaler. Taxar kan inte heller se sina ägare när de jagar i hålor. Hundar som valts ut för synbaserat arbete kan alltså få effektivare ögonkontakt med människor än dem som tränas med röst eller för självständig aktivitet. Forskare har också funnit att äldre hundar har svårare att fästa sin uppmärksamhet och är långsammare att titta på människor, en naturlig följd av åldrande.

Denna studie belyser en ny aspekt när det gäller hundägares val av ras. Brakycefala raser kan vara uppskattade och utvalda för sitt utseende som påminner om små barn, men det är också troligt att människor upplever att det uppnår en bättre kommunikation med dessa hundar.

Källa: Vétitude.fr