Gräshoppa klar för tallriken

Gräshoppa klar för tallriken

Europeisk vandringsgräshoppa har blivit godkänd för användning som mat inom EU. Det är den andra insektsarten som godkänns, och flera andra står på tur för bedömning, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Tidigare i år godkändes mjölmask som livsmedel inom EU. Flera andra insektsarter håller också på att bedömas: Hussyrsa, tropisk hussyrsa, honungsbi och drönarpuppa och svart soldatfluga.

Det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som har gått igenom det vetenskapliga underlaget och därefter har EU-kommissionen gjort godkännandet.

Godkännandet av europeisk vandringsgräshoppa betyder inte så mycket just nu. Den får nämligen redan användas som livsmedel, precis som de andra insekterna som godkänts eller väntar på godkännande, under tiden som ansökningarna behandlas.

När en insekt godkänns för att användas som mat kan godkännandet antingen gälla för alla företag eller enbart det företag som gjort själva ansökan. För europeisk vandringsgräshoppa, liksom för mjölmask, gäller godkännandet enbart det ansökande företaget.

–Men godkännandet kan ändå ses som en fingervisning om hur Efsa och EU-kommissionen bedömer insekter som livsmedel, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har jämfört näringsinnehållet i insekter med rött kött, kyckling samt fet och mager fisk. För europeisk vandringsgräshoppa finns väldigt lite information och sammanfattningsvis varierar näringsinnehållet i insekter stort mellan arterna.

  • Proteininnehållet hos insekterna är likvärdigt med rött kött, kyckling och fisk och två till sju gånger så högt som i baljväxter, bröd och andra spannmål.
  • Fettinnehållet är likvärdigt med innehållet i rött kött, kyckling och fet fisk. Innehållet av omega-3 är jämförbart med rött kött eller kyckling, men avsevärt lägre än i fet fisk.
  • Till skillnad från rött kött, kyckling och fisk innehåller insekter fibrer. Studier visar på stora variationer i fibermängd.
  • Järninnehållet i de undersökta insekterna ligger i nivå med rött kött och baljväxter, förutom i hussyrsa där nästan dubbla värdet har påvisats. Innehållet av folat och C-vitamin var högre i insekter som hussyrsa och mjölmask.

Källa: Livsmedelsverket