Parningsförbudet för minkar hävs

Parningsförbudet för minkar hävs

Parningsförbudet på landets minkanläggningar tas bort den 1 januari 2022, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Förbudet är inte längre motiverat utifrån ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv, men restriktionerna förnyas och ska gälla hela 2022.

Jordbruksverket har fattat sitt beslut utifrån den riskanalys som SVA och Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Jordbruksverket har dock beslutat om särskilda krav och restriktioner. Syftet är att minska risken för att smitta förs in till minkanläggningar och sprids mellan djur och människor.

Den 27 januari 2021 beslutade Jordbruksverket att förbjuda parning på minkanläggningar i Sverige. Beslutet fattades mot bakgrund av den omfattande spridningen av covid-19 i samhället och konstaterad smitta av SARS-CoV-2 i minkbesättningar hösten 2020. Syftet var att skydda människor och djur under den pågående pandemin.

Förbudet mot parning gäller till och med den 31 december 2021. Under hösten har Jordbruksverket prövat frågan om förbudet ska förlängas. Jordbruksverket har beställt en riskvärderingsrapport från expertmyndigheterna Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten. Syftet har varit att få svar på om det innebär en risk att avla på och uppföröka mink från ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

– Vårt beslut grundar sig på den rapport som expertmyndigheterna har gett oss. Utifrån den bedömer vi att en uppförökning av de minkar som hålls i landet i dag inte utgör ett hot för djur- och folkhälsa, och då är ett förbud inte motiverat. Vårt beslut innebär alltså att det blir tillåtet att para mink från den 1 januari 2022, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten.

I debatten om mink lyfts djurskyddsaspekter ofta upp. Jordbruksverkets beslut om att nu tillåta parning är fattat ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

– Att hålla mink för pälsproduktion är i sig tillåtet så länge man följer djurskyddsreglerna som ska säkerställa att djuren mår fysiskt och psykiskt bra. Ett förbud mot att hålla mink ur ett djurskyddsperspektiv vore en fråga för regering och riksdag att avgöra säger Helena Elofsson, djurskyddschef.

Samtidigt förnyar Jordbruksverket beslutet om restriktioner för minkanläggningar. Restriktionerna kommer att gälla till den 31 december 2022. De innebär bland annat att anläggningarna ska isoleras, att övervakning och provtagning i besättningarna måste ske, och det fastlägger hygienrutiner och krav på skyddsutrustning för personal på minkanläggningarna. Det är även förbjudet att flytta minkar till och mellan anläggningar. Därmed får enbart befintliga djur på respektive anläggning användas för avel.

– Restriktionerna är en förutsättning för att tillåta parning på svenska minkanläggningar. Syftet är att minska riskerna för att smitta förs in till anläggningarna och sprids mellan mink och människor, säger Lotta Hofverberg.

Källa: Jordbruksverket