Rött ljus för all svensk kyckling som inte är Kravmärkt

Rött ljus för all svensk kyckling som inte är Kravmärkt

All svensk kyckling utom den Kravmärkta får rött ljus i WWF:s nya köttguide, skriver flera medier. Anledningen är bristande djurvälfärd och omsorgen om klimatet. Svenskt naturbeteskött och vilt får fortsatt grönt ljus.

I Köttguiden presenterar WWF olika sorters kött. De får betyget rött, gult eller grönt ljus baserat på fem olika kriterier:

  • Biologisk mångfald
  • Klimat
  • Bekämpningsmedel
  • Djurvälfärd
  • Antibiotika

I årets guide har klimatkriteriet skärpts, vilket gör att nästan all svensk kyckling fått gult ljus i klimatpåverkan. Eftersom även kraven på djurvälfärd har skärpts, får all svensk kyckling utom den Kravmärkta får rött ljus inom djurvälfärd.

Enligt Köttguiden får dagens snabbväxande kycklingraser ont i benen och svårt att gå, och riskerar att bryta benen. Inom djurvälfärdskriteriet ställs därför krav på att producenterna ska börja använda raser som växer långsammare.

När det gäller kött har enligt WWF bara mellan 1 och 3 procent av allt kött i svenska mat­affärer grönt ljus, och då är det mesta nötkött. En del nötkött som produceras ekologiskt och på naturbetesmarker, säljs inte som miljömärkt. WWF uppmanar fler producenter att märka sina produkter som natur­beteskött.

Viltkött från djur som älg, hjort och rådjur är det enda kött som har grönt ljus i alla kategorier, även när det gäller klimatpåverkan. Anledningen är att de anses ingå i ekosystemet, det vill säga del av naturen och inte av jordbruket. Ren ingår inte i Köttguiden.

Källor: DN m fl