20 procent färre livsmedelskontroller under pandemin

20 procent färre livsmedelskontroller under pandemin

Sveriges livsmedelskontroll påverkades negativt av coronapandemin. 20 procent färre kontroller genomfördes, meddelar Livsmedelsverket. Men en ny planeringsmodell sägs ha varit framgångsrik.

Pandemin har fått konsekvenser för alla delar av samhället, även för livsmedelskontrollen, enligt Livsmedelsverkets rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2020. Bland annat ägnade den kommunala livsmedelskontrollen en del av sin kontrolltid åt att se till att det inte blev för mycket trängsel på restauranger och caféer. Antalet livsmedelskontroller minskade med 20 procent och en liten minskning märks också vid de mest riskfyllda anläggningarna.

– Det här är något som kontrollmyndigheterna behöver uppmärksamma, säger Joakim Grausne, utvärderare på Livsmedelsverket, men menar att det ändå är glädjande att livsmedelskontrollen trots pandemin kunde utföras i så stor omfattning.

Djuruppfödning och odling kallas med ett samlingsnamn för primärproduktion. Primärproduktionen kontrolleras till största delen av landets länsstyrelser. Denna del av kontrollen var under 2020 riskbaserad i högre utsträckning än tidigare år.

–Anledningen är att Livsmedelsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans har utvecklat en ny nationell modell för planering av kontrollen, som styr just mot de företag som har den mest riskfyllda produktionen. Denna modell har varit framgångsrik och även om inte all planerad kontroll har utförts, bland annat på grund av pandemin, så har kontrollerna ökat och blivit mer riskbaserade, säger Åsa Kjellgren, chef för Kontrolledningsavdelningen på Livsmedelsverket.

Källa och bild: Livsmedelsverket