SDS påminner: Alla grisar omfattas av samma smittskyddsregler

SDS påminner: Alla grisar omfattas av samma smittskyddsregler

Intresset för sällskapsgrisar ökar, men det är inte säkert att djurägare eller veterinärer tänker på att alla grisar omfattas av samma smittskyddsregler. Därför ger SDS ut en informationsbroschyr.

Alla grisar av samma regler, och ägaren är skyldig att följa dem enligt EU-för­ordning och svenskt regelverk.

–Det kan vara bra för smådjursveterinärer att hålla i minnet, om de får in en sällskapsgris på kliniken, säger Anne Mörner, ansvarig veterinär på SDS.

SDS står för Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, och är en central del i det svenska arbetet med att förhindra att den mycket allvarliga infektionen afrikansk svinpest förs in till och sprids i Sverige. Det är ett skäl till att SDS har tagit fram en informationsbroschyr speciellt för den som håller gris som sällskapsdjur.

Broschyren innehåller bland annat en kom-ihåg-lista för den som håller gris hemma, exempelvis vilka krav som ställs på anläggningen, hur man gör om grisen ska flyttas till annan anläggning och hur man gör om grisen ska tas med till utlandet.

Dessutom innehåller broschyren viktiga kontaktuppgifter. Broschyren kan laddas ner via www.sds-web.se