Grisbönder pressas av högre kostnader

Grisbönder pressas av högre kostnader

Svenska grisuppfödare är under press, skriver DI. Höjda priser på insatsvaror och stort utbud på utländskt griskött gör att skillnaden mellan inhemskt och importerat kött stiger kraftigt. En av Sveriges största grisgårdar lägger nu ner sin smågrisproduktion.

Det är Mellby Gård i Hässleholm som har beslutat att lägga ner hela sin smågrisproduktion, och enbart ha kvar slaktgrisar, en verksamhet som omfattar en årlig produktion på 17 000 grisar.

Anledningarna uppges vara höjda kostnader för insatsvaror: Foderpriserna har stigit med 30 procent och elen med 300 procent i Skåne. Detta medför förlust för grisproduktionen, trots att svenska konsumenter i allt högre utsträckning väljer att köpa svenskt griskött framför importerat.

Ute i Europa är utbudet av fläskkött stort, vilket har hållit tillbaka priserna. Det gör att skillnaden mellan inhemskt och importerat kött är stor och väntas stiga.

”Det finns ett stort behov av att höja priserna ytterligare, och det finns risk att konsumenterna börjar köpa mer importerat kött och att vi tappar marknadsandelar”, säger Mattias Espert, ordförande i Sveriges Grisföretagare till DI.

Källa: Dagens Industri