Hussyrsa godkänd som livsmedel i EU

Hussyrsa godkänd som livsmedel i EU

Hussyrsa är nu godkänd som livsmedel inom EU. Det är den tredje insektsarten som fått detta godkännande. Som för de tidigare arterna mjölmask och europeisk vandringsgräshoppa, är hussyrsan godkänd med uppgiftsskydd. Det betyder att godkännandet gäller i fem år och endast för det företag som hade skickat in ansökan. För alla andra företag gäller samma övergångsregler som tidigare, även för de godkända insektsarterna. Det beror på att det finns fler ansökningar om dessa arter som ska behandlas klart. De godkännanden som nu har gjorts påverkar alltså inte de flesta företag i nuläget.

De insektsarter som får säljas av alla företag under övergångsperioden är mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria), hussyrsa (Acheta domesticus), buffalolarv (Alphitobius diaperinus), tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus), honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera) och svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och tillverka vissa insektsarter som livsmedel i EU. Livsmedel med de här insektsarterna får säljas fram tills att EU-kommissionen har fattat beslut om de ansökningar som skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.

Källa: Livsmedelsverket