SLU inrättar ny forskningsfond, första utlysningen i mars

SLU inrättar ny forskningsfond, första utlysningen i mars

SLU har inrättat en ny forskningsfond sedan hundägaren Birgitta Carlsson testamenterat drygt 20 miljoner kronor. Pengarna är avsedda på forskning på sjukdomar hos hund, företrädesvis collie. Forskning på sjukdomar som är gemensamma för människa och hund prioriteras. Den första utlysningen planeras till mars i år.

Birgitta Carlsson i Österåker arbetade som skribent och hade flera colliehundar som följeslagare genom åren. När hon avled 2019 testamenterade hon större delen av sina tillgångar till SLU, som hon hade haft kontakt med genom besök med sina hundar på universitetsdjursjukhuset.

– Vi är mycket glada och berörda av Birgitta Carlssons generositet, säger Rauni Niskanen, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Tack vare hennes generösa donation kan vi öka vår kunskap om sjukdomarna, utveckla diagnostik och behandlingsmetoder, öka livskvalitet och till och med rädda liv.

Ökad kunskap om sjukdomar hos hundar kan också ge viktig information om hur många sjukdomar hos människor kan förbyggas och behandlas, eftersom människan och hunden bär på många genetiska likheter. Hundar utvecklar spontant många sjukdomar som även människor har, såsom cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel lyfter fram att det är extra välbehövligt med en donation inom detta område:

– Vi är tacksamma över den fantastiska gåvan från Birgitta Carlsson. Det gläder mig också att hon verkar ha fått ett gott intryck av SLU vid sin kontakt med våra engagerade medarbetare på djursjukhuset och VH-fakulteten. Donationen är väldigt betydelsefull eftersom den ökar möjligheterna att göra ordentliga satsningar, som i dag är mycket svåra att finansiera, inom viktiga områden för hälsa hos djur och människa. Hennes gåva kommer att leda till nya möjligheter att förebygga och bota sjukdom.

Fakta:

Fondens medel kommer att delas ut till forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid SLU. Enligt Birgittas Carlssons önskemål kommer sjukdomar som är gemensamma för människa och hund prioriteras, med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet. Den första utlysningen är planerad till slutet av mars 2022.

Källa: SLU