JO ger veterinärstudenten Felicia Hogrell rätt mot SLU

JO ger veterinärstudenten Felicia Hogrell rätt mot SLU

Justitieombudsmannen riktar kritik mot SLU för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot veterinärstudenten Felicia Hogrell. Enligt JO får statliga lärosäten inte ingripa mot studenter för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Felicia Hogrell JO-anmälde SLU för repressalier efter att hon kritiserat metoder för svensk grisslakt i Expressen.

JO:s beslut kommer att bli vägledande för svenska högskolor och universitet i frågan om studenters yttrandefrihet, skriver Centrum för Rättvisa, som varit Felicia Hogrells ombud.

– Jag är glad över att JO nu tydligt markerar att universitet och högskolor inte får avskräcka studenter från att delta i samhällsdebatten, säger Felicia Hogrell.

Det var under hösten 2019 som Felicia Hogrell kritiserade koldioxidbedövning av grisar inför slakt i två uppmärksammade debattartiklar i Expressen. Artiklarna orsakade starka reaktioner från ledningen på SLU där hon då studerade, trots att artiklarna baserades på hennes erfarenheter från utbildningen och en forskningsrapport från SLU. Under en föreläsning ställdes Felicia Hogrell till svars för publiceringen inför närmare ett hundratal kurskamrater. Företrädare för SLU varnade studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning offentligt eftersom det kunde reta upp djurägarna och leda till indragna praktikplatser. Felicia Hogrell kallades även till ett enskilt möte för att förklara syftet med sina debattartiklar för SLU:s ledning.

JO skriver i sitt beslut att man bedömer att SLU:s åtgärder var en tillrättavisning med anledning av att Felicia Hogrell har använt sin yttrandefrihet. JO klargör också att repressalieförbudet inte bara gäller i relationen mellan en myndighet och dess anställda, utan att det även mellan statliga universitet- och högskolor och dess studenter. Enligt JO är universitetets agerande allvarligt, eftersom det riskerar att leda till att studenter inte vågar ge uttryck för sina åsikter. ”Innebörden av uttalandena och det sammanhang i vilket de framfördes framstår som en åtgärd för att tillrättavisa Felicia Hogrell med anledning av att hon använt sin yttrandefrihet. Denna åtgärd står i strid med repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen”, säger JO i sitt beslut.

– JO:s beslut är ett viktigt klargörande för universitets- och högskolestudenters yttrandefrihet. Studenter ska inte behöva utstå repressalier för att de deltar i samhällsdebatten, även om deras åsikter kan uppfattas som besvärliga. Det är just beträffande sådana åsikter som det är viktigt att yttrandefriheten är stark, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Felicia Hogrell.

Källa: Centrum för Rättvisa. Bilden föreställer Felicia Hogrell Foto Centrum för Rättvisa