Johan Lindsjö är diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning

Johan Lindsjö är diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning

Johan Lindsjö, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU, har blivit SLU:s första examinerade diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning.

Johan Lindsjö är adjunkt och forskarstuderande på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa. Med professor Lotta Berg som huvudhandledare har han genomgått en europeisk specialistutbildning (residency) för veterinärer. Nu har han fått godkänd examen och därmed blivit diplomate inom ämnena djurvälfärd, etik och lagstiftning (Dip. ECAWBM-AWSEL). Han är en av de första i Europa som genomgått specialistutbildningen, som görs inom ramen för European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (ECAWBM).

Källa och foto: SLU