Många faktorer bakom CKD och hypertoni hos katt

Många faktorer bakom CKD och hypertoni hos katt

Forskare vid brittiska Royal Veterinary College, RVC, har genomfört världens första genomomfattande associationsstudie (GWAS) för att utvärdera njurfunktion och blodtryck hos katter. Det uppger Vet Times.

Forskarna bakom studien, som omfattar en stor population av katter, hoppas att den ska bana väg för ny och viktig information om hur de komplexa tillstånden kronisk njursjukdom (CKD) och hypertoni (HTN) utvecklas hos katter. Många faktorer tillsammans, som genetik, livsstil och miljö, avgör om en individ kommer utveckla CKD eller HTN under sin livstid.

Ungefär en tredjedel av alla katter äldre än 10 år bedöms ha CKD. Symtomen är viktminskning, dålig aptit, letargi samt ökad törst och urinering. Ungefär 40 procent av katterna med CKD har också högt blodtryck, vilket kan ha konsekvenser för synen, nervsystemet och hjärtat.

Forskningsteamet vid RVC, underledning av Roseanne Jepson, undersökte journaler från 1 022 tamkatter som varit patienter på RVC:s Beaumont Sainsbury Animal Hospital och Bow PDSA Pet Hospital sedan 1992. De letade specifikt efter genetiska associationer med CKD och HTN genom att använda en GWAS-metod. Med en speciell kattmatris karakteriserades mer än 63 000 genetiska skillnader i kattgenomet och genernas inverkan på sjukdomstecknen undersöktes.

”Denna studie har visat oss att storskaliga genomiska studier kommer att vara viktiga för att förstå patogenesen av komplexa sjukdomstillstånd, och kan hjälpa till att identifiera nya vägar som mål för diagnos och hantering i framtiden”, säger Roseanne Jepson.

Forskningen har finansierats av Petplan Charitable Trust, Foundation for Feline Renal Research och Morris Animal Foundation och publiceras i tidningen Nature.

Källa: Vet Times