SLU efterlyser mer forskning om komplementärmedicinska metoder

SLU efterlyser mer forskning om komplementärmedicinska metoder

Det behövs mer vetenskapligt stöd kring metoderna inom komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) som används på hund, enligt en studie vid SLU.

För att ta reda på vilka vetenskapliga studier som bör prioriteras inom området har forskare från SLU undersökt vilka alternativmedicinska metoder som oftast används till hundar i Sverige.

I studien fick svenska hundägare, smådjursveterinärer och KAVM-terapeuter svara på elektroniska enkäter om sin användning av komplementär- och alternativmedicinska metoder.

Av hundägarna angav mer än 75 procent att de inte använde någon komplementär- eller alternativmedicinsk metod utöver stretching, massage och laserterapi. Av de svarande veterinärerna använde i genomsnitt 39 procent ingen komplementär eller alternativ metod, men dessa metoder var vanligare bland veterinärer med mindre än 10 års yrkeserfarenhet. Nästan hälften av de svarande KAVM-terapeuterna behandlade hundar och de vanligaste metoderna var då massage, stretching och akupressur.

Majoriteten av alla svarande ansåg att dagens reglering av komplementär och alternativ veterinärmedicin är otillräcklig.

Även om komplementär- och alternativmedicin används relativt sällan till svenska hundar behövs vetenskapligt stöd för säkerhet och effektivitet vid olika typer av behandling.

Till publikationen

Källa: SLU