Brittiska veterinärer i bråk om veganfoder till hundar

Brittiska veterinärer i bråk om veganfoder till hundar

I Storbritannien har en debatt blossat upp kring veganfoder för hundar. En veterinärprofessor som arbetar med djurskyddsfrågor säger sig ha visat att veganfoder ger friskare hundar. Det brittiska veterinärförbundet BVA biter ifrån.

Vad det handlar om är att veterinären och professorn i djurskydd Andrew Knight vid universitetet i Winchester har publicerat en studie i den vetenskapliga tidskriften Plos One. Det är den största studien hittills om hundar som utfordrats med vegankost.

Studien baserar sig på 2 536 hundar som utfodrades antingen med konventionell hundmat som innehåller kött, med färskfoder eller med vegankost. Analyserna bygger på undersökningsdata som i sin tur baseras på att hundarnas ägare svarat på frågor om djurens hälsotillstånd.

Frågorna till ägarna handlade om hundarnas hälsa, antalet veterinärbesök, specifika sjukdomar och användning av mediciner. Resultatet visade att 36 procent av ”veganhundarna” hade någon form av hälsoproblem jämfört med 43 procent av dem som fått färskfoder och 49 procent av dem som utfordrats med konventionell hundmat. Veganhundarna drabbades dessutom i mindre utsträckning än andra av gastrointestinala sjukdomar samt problem med öronen och rörelseorganen.

Publiceringen av studien väckte en storm av ifrågasättanden från delar av veterinärkåren i Storbritannien, som bland annat ifrågasatte den metod som användes för att genomföra studien. Enligt BVA:s ordförande Justine Shotton finns ett begränsat vetenskapligt värde i ägarrapporterade data. Hon menade att det krävs kliniska data över hundars hela livstid för att få en säkrare bild av vilka hälsoeffekter som vegankost kan ha för hundar. Ytterligare forskning behövs för att fastställa om icke-animaliska proteinkällor kan uppfylla en hundens näringsbehov under hela livet, enligt Justine Shotton.

Andrew Knight anklagade å sin sida BVA och den delen av veterinärkåren som ställer sig kritisk till hans studie för att ignorera en växande mängd bevis för att vegankost gynnar hundar. Han framhöll att studien är storskalig och att den statistiska tillförlitligheten är hög. Vidare anklagade han kritikerna för att vara fördomsfulla och menade att veterinärkåren generellt är konservativ samt alltför tätt lierad med köttindustrin.

Länk till den artikeln i Plos One här

Källa: Vet Times