Det går trögt att utse krigstjänsteveterinärer

Det går trögt att utse krigstjänsteveterinärer

Som VeterinärMagazinet berättat om tidigare har Jordbruksverket bett länsstyrelsen i varje län att utse en krigstjänsteveterinär. Men det går trögt. Vid deadline den 11 april var bara tre länsstyrelser klara med uppgiften. Flera länsstyrelser anser att en krigstjänsteveterinär inte ska vara en person utan en funktion.

– Vi har en dialog med länsstyrelserna och processen går vidare. Vi har fått in svar från flera men också frågor som vi måste stämma av internt. Sedan går vi ut med ett påminnelsebrev och några förtydliganden, säger Folke Cerenius, veterinär och beredskapshandläggare på beredskapsenheten på Jordbruksverket.

En länsstyrelse som hittills inte svarat Jordbruksverket är Länsstyrelsen Jönköping.

– Processen både från Jordbruksverkets sida och från länsstyrelsernas sida visade sig mer komplicerad och tidskrävande än vad Jordbruksverket förutsåg, säger länsveterinär Torsten Jakobsson i Jönköping.

En fråga som flera länsstyrelser har ställt till Jordbruksverket är om det verkligen ska vara en person som utses till krigstjänsteveterinär, eller om det är lämpligare att ha detta som en funktion som kan bemannas av flera länsveterinärer beroende av behov.

Anser ni att krigstjänsteveterinären ska vara en funktion eller en person?

– Den diskussionen pågår och det finns olika uppfattningar i olika länsstyrelser, säger Torsten Jakobsson.

Han tycker att själva beslutet ska fattas av länsledningarna.

– Det är länsledningen som kommer att slutligt besluta i frågan. Det kan vara landshövdingen eller länsrådet men så långt har vi inte kommit i Jönköping än, säger han.

Ola Svensson är avdelningschef på Djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen Skåne. Han anser också att krigstjänsteveterinärer ska utses på länsledningsnivå.

– Det är en väldigt viktig position på länsstyrelsen. Då bör det rimligtvis bygga på ett ledningsbeslut, eller att det delegeras från ledningen.

Ser du krigstjänsteveterinären som en person eller en funktion?

– Jag anser att det är en funktion snarare än en person. Om vi hamnar i krig eller i kris där vi behöver gå upp i någon form av stab eller beredskap kommer inte en person att kunna jobba dygnet runt sju dagar i veckan. Därför så behöver det vara flera personer.

Kan det vara säkrare också ifall krigstjänsteveterinären skulle slås ut i samband med krig?

– Rent principiellt tycker jag att en funktion är lämpligare och att det i så fall är funktionen i sig som ska säkerhetsklassas vid länsstyrelsen, säger Ola Svensson.

De tre länsstyrelser som höll Jordbruksverkets deadline när det gäller att utse en krigstjänsteveterinär är Kronoberg, Östergötland och Västra Götaland. Länsstyrelsen Kronoberg utsåg även en biträdande krigstjänsteveterinär.

”Bägge dessa personer är säkerhetsprövade och godkända för att delta i myndighetens totalförsvarsplanering”, skriver Länsstyrelsen Kronoberg i ett mejl till VeterinärMagazinet.

På skärtorsdagen föreslog även Länsstyrelsen Södermanland en person till den positionen.

Text: Håkan Frisel Bilden från Länsstyrelsen Värmland. Foto: Håkan Frisell

Fakta:

VeterinärMagazinet frågade denna vecka samtliga 21 länsstyrelser om de svarat Jordbruksverket med namn på utsedd krigstjänsteveterinär. Uppgifter togs också in från Jordbruksverket. Så här blev utfallet:

Länsstyrelsen Blekinge har inte svarat Jordbruksverket än.

Länsstyrelsen Dalarna har inte svarat Jordbruksverket än.

Länsstyrelsen Gotland har inte svarat Jordbruksverket än.

Länsstyrelsen Gävleborg gav enligt uppgift ett oklart svar till Jordbruksverket. Enligt Jordbruksverket har Länsstyrelsen Gävleborg ”namngivit flera. Svaret tolkas som att länsstyrelsen ser det (krigstjänsteveterinären /red) som ett funktionsansvar”.

Länsstyrelsen Halland har inte svarat Jordbruksverket än och uppger till VeterinärMagazinet att anledningen är ”den tidskrävande process som begäran innebär.”

Länsstyrelsen Jämtland har inte svarat Jordbruksverket än.

Länsstyrelsen Kalmar har inte svarat Jordbruksverket än och vill ha anstånd för att göra en säkerhetsprövning.

Länsstyrelsen Kronoberg har utsett både en krigstjänsteveterinär och en biträdande krigstjänsteveterinär.

Länsstyrelsen Norrbotten har inte svarat Jordbruksverket än.

Länsstyrelsen Skåne har inte svarat Jordbruksverket än. ”Vi är inte helt överens med Jordbruksverket om hur frågan ska besvaras, samt att vi anser att frågan bör hanteras på en annan nivå”, skriver Länsstyrelsen Skåne i ett mejl till VeterinärMagazinet.

Länsstyrelsen Stockholm har inte svarat Jordbruksverket än och uppger att ärendet fortfarande är under handläggning.

Länsstyrelsen Södermanland har den 14 april svarat Jordbruksverket att man utsett en krigstjänsteveterinär.

Länsstyrelsen Västra Götaland har utsett krigstjänsteveterinär och svarat Jordbruksverket.

Länsstyrelsen Uppsala har inte svarat Jordbruksverket än. Enligt Jordbruksverket vill inte Länsstyrelsen Uppsala namnge en krigstjänsteveterinär utan ser det som en funktion.

Länsstyrelsen Östergötland har utsett krigstjänsteveterinär och svarat Jordbruksverket.

Resterande sex länsstyrelser har varken svarat på Jordbruksverkets brev eller svarat på VeterinärMagazinets frågor.