Gott hälsoläge hos svenska vargar

Gott hälsoläge hos svenska vargar

Vargstammens hälsoläge bedöms som gott. Det visar undersökningar av 28 vargar som fällts i årets licensjakt, uppger P4 Dalarna.

Vad gäller smittor och parasiter förekommer regelbundet fynd av skador, tarm- och hudparasiter och missbildningar i form av bettfel och deformerade ryggkotor. Enligt P4 Dalarna var det i år endast ett fåtal av de 28 undersökta vargar som fälldes i årets licensjakt som visade spår av parasiter, sjukdomar eller inavel. De 28 vargarna fälldes i Dalarnas, Värmlands, Västmanlands, Gävleborgs och Örebro län.

Kryptorkism förekommer regelbundet. Efter att oväntat många fynd av kryptokism gjordes på vargar fällda under licensjakten 2021, har SVA studerat hur kryptorkism är kopplat till genetik hos den svenska vargpopulationen. Detta är relevant då den svenska vargstammen är kraftigt inavlad, vilket ger ökad risk för utdöende. I årets undersökning visade tre av hanvargarna missbildningar på könsorgonen.

–Det finns ju även hos tamhundar som man avlar på, så det är inget konstigt eller ovanligt, men förekomsten är kanske lite högre hos vargar. Nu pågår ett samarbete med SLU:s genetiker för att titta på släktskap och ärftlighet på vargar. Det är inte helt känt, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA till P4 Dalarna.

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen och den flådda kroppen skickas till SVA. Där görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om de har äldre skador.

Utöver rutinmässiga provtagningar undersöks också om vargarna bär på rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) eller hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus). Alla fällda vargar åldersbestäms mer noggrant på ett annat laboratorium efter att jakten är avslutad. Resultaten kommer efter några månader.

Sedan våren 2020 finns all statistik från aktuell och tidigare licensjakt tillgänglig i databasen Rovbase.

Källor: SVA och P4 Dalarna. Foto: SVA