Politikerna förbereder ytterligare stöd till lantbruket

Politikerna förbereder ytterligare stöd till lantbruket

Både i regering och Riksdag pågår förberedelser för att ge mer stöd till lantbruket. Anledningen är att livsmedelsförsörjningen ses som en grundbult i det svenska totalförsvaret. Det skriver Dagens Industri.

I princip saknar Sverige en fungerande livsmedelsberedskap i händelse av kris eller krig. Denna byggs nu upp från början. Samtidigt plågas stora delar av lantbruket av kostnadskris, delvis på grund av kriget i Ukraina.

C föreslår ett räddningspaket på 2,1 miljarder kronor i direkt stöd till de lantbrukare som drabbats hårdast och säger sig redan ha stöd för detta i finansutskottet. M vill gå ännu längre och även sänka skatten på drivmedel. Finansminister Mikael Damberg (S) bekräftar att regeringen förbereder stöd och pekar på animalieproduktionen som särskilt utsatt.

Landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg (S) pekar dock på att import är centralt även i tider av kris och krig, och att flödena inom EU fungerar.

Källa: DI