Vissa hundar mer benägna att bli attackerade av annan hund

Vissa hundar mer benägna att bli attackerade av annan hund

En forskargrupp i Australien har studerat hur ofta och varför hundar attackerar andra hundar och katter. Syftet är att kunna utforma program för att minska risken att det ska hända.

En nyligen genomförd studie av University of Adelaide, i samarbete med Animal Emergency Centers i Melbourne, visade att på fyra separata akuta veterinärsjukhus var 2,4 procent av alla presentationer resultatet av hundattacker.

Nästan 92 procent av hundarna som fick bettskador av attackerna överlevde och skrevs ut. För katter gick det inte lika bra: Deras överlevnadsgrad låg på mindre än hälften – 46 procent. Detta beror troligen på katters mindre storlek, samt att deras skador tenderade att vara mer allvarliga än hundars. Riskfaktorer för att en hund tvingas söka vård efter en hundattack visade sig bland annat att vara att den är av blandras, eller kastrerad. Minst risk att bli attackerade löpte de hundar som var mellan två och sju års ålder.

”Det är svårt att förklara varför kastrerade hundar kan vara mer benägna att skadas av andra hundar. Det är möjligt att icke-kastrerade hundar fick färre skador i slagsmål – eller att de var inblandade i färre slagsmål. Kastrerade hundar hade en överlevnadsgrad på 76 procent jämfört med endast 39 procent för icke-kastrerade hundar. Så även om de oftare blev attackerade, fick de också mindre allvarliga skador”, förklarar huvudförfattarenChristine Heyward på nyhetssajten phys.org.

Var djuren bor har också betydelse: I socioekonomiskt utsatta områden var det mer sannolikt att hundar attackerades i hemmet av en känd hund. I områden med högre socioekonomisk status var det mer sannolikt att hundar attackerades utomhus av en okänd hund.

Artikelförfattarna påpekar att även om de flesta hundar är vänliga och älskade sällskapsdjur, är det viktigt att ägarna blir medvetna om att hundar kan gå till attack mot andra djur. Om en hund uppvisar aggressivt beteende, behöver ägaren ta ansvar för sitt djur.

Så småningom hoppas forskarna att deras arbete ska leda till att man kan utforma träningsprogram för att minska risken att en hund attackerar inte bara människor, utan också andra sällskapsdjur.

Läs hela artikeln här