EU-parlamentet vill förbjuda import av stoblod från Island

EU-parlamentet vill förbjuda import av stoblod från Island

EU-kommissionen är starkt oroad över Islands industrialiserade och våldsamma verksamhet att tappa dräktiga ston på blod. Blodet används bland annat för att höja fertiliteten hos grisar, skriver The Guardian.

Det är filmer som har tagits med dolda kameror av Animal Welfare Foundation på Island som upprör känslorna i Bryssel. Den visar hur ston tappas på stora mängder blod med tvång och under stark stress.

Enligt The Guardian används omkring 5 000 av Islands 80 000 hästar som ”blodston”. De tappas på stora volymer och ur blodet framställs hormonet PMSG, som finns i stoets blod i början av dräktigheten. Hormonet används vid djuruppfödning, bland annat av grisar, i hela EU samt Storbritannien. Ett exempel: I Tyskland gavs 6,4 miljoner enkeldoser av PMSG – motsvarande cirka 32 000 liter blod – till suggor mellan 2016 och 2019, enligt det federala livsmedels- och jordbruksdepartementet. I Storbritannien är ett användningsområde för PMSG produkter som vaginalsvampar för får, för att framkalla tidig lamning och få en bättre tidpunkt för höstens försäljning av lammkött.

EU-kommissionen säger nu att den är ”allvarligt oroad” över behandlingen av hästar som tappas på blod, och EU-parlamentet har krävt att import av hormonet till EU ska förbjudas. Island är inte medlem av EU, däremot av den europeiska frihandelssammanslutningens EFTA och landet omfattas därmed av EES-avtalet.

I slutet av mars lämnade 17 icke-statliga organisationer in ett klagomål mot Island till EFTA:s övervakningsmyndighet ESA, som övervakar efterlevnaden av EES-reglerna i Island, Liechtenstein och Norge. Klagomålet avsåg att Island anses ha brutit mot EES-lagstiftningen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Organisationerna anser att isländska myndigheter borde förbjuda blodinsamlingen.

Källa: the Guardian