Hunden springer i sömnen för att stärka minnet

Hunden springer i sömnen för att stärka minnet

Varför springer hunden i sömnen? Troligen återupplever den det som hänt under dagen i syfte att stärka minnet. Det hävdar flera forskare i en artikel publicerad av CNN Health News.

Ofrivilliga muskelryckningar som kallas myoklonus är vanliga hos både hundar och människor och mest under REM-sömnen. Och eftersom andra aspekter av sömn hos hundar liknar människors, tror forskare att likheterna kan gälla även drömmar.

–De flesta däggdjur uppvisar samma grundläggande sömntillstånd. Även om vi inte med säkerhet kan säga att hundar har liknande upplevelser som vi när vi drömmer, är det lätt att föreställa sig att de har det, säger neuroforskaren Marcos Frank, professor vid Washington State University.

När ett rörelsemönster under sömnen blir mer komplicerat, som när hunden springer, kan det dock handla om mer än bara myoklonus. Normalt finns en mekanism i hjärnan som förlamar den sovande från nacken och nedåt. Strukturen för detta fenomen kallas hjärnbryggan eller pons, och är belägen i hjärnstammen. Skador på hjärnbryggan kan kortsluta förmågan att förlama den sovande kroppen. Forskare upptäckte redan på 1970-talet att skador i hjärnstammen hos katter ledde till att djuren blev mycket mer aktiva i sömnen. Katterna i studien sågs lyfta upp huvudet, röra sina lemmar och hoppa. Förändringar i hjärnbryggan på grund av neurologiska störningar kan också påverka hjärnans förmåga att förlama kroppen under sömnen. För människor kan en stor ökning av antalet sömnryckningar vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom. Även hos hundar kan överdrivna sömnrörelser vara tecken på sjukdom.

Hos människor anses REM-sömn spela en viktig roll för att konsolidera minnet. Det finns vissa bevis på att det fungerar på samma sätt hos djur. I en studie från 2001 publicerad i tidskriften Neuron drog forskare som observerade hjärnvågsaktivitet hos sovande råttor slutsatsen att djuren spelade upp dagens händelser. När råttorna sprang en cirkulär labyrint på dagen, verkade de återuppleva vissa delar av labyrinten medan de sov.

Och 2017 fann forskare enligt en studie publicerad i tidskriften Scientific Reports att hundar kan använda sina tupplurar till att förstärka minnen. Hundar som deltog i studien fick först lära sig att följa nya röstkommandon. En vecka efter den första träningen kunde djur som fick sova efter övningen utföra uppgiften de lärt sig bättre än dem i kontrollgruppen som fick leka efter övningen. Det kan vara så att hundarna också spelade upp dagens händelser i sömnen.

–Det finns anledning att tro att hundar återupplever någon form av tidigare erfarenhet när de sover, säger Marc Bekoff, professor emeritus i ekologi och evolutionsbiologi vid University of Colorado Boulder och författare till ”Canine Confidential: Why Dogs do what they do”.

Men även om hundar, liksom vargar och prärievargar, återupplever dagens händelser när de sover, kan drömmarna vara (eller lukta) helt annorlunda jämfört med mänskliga drömmar.

–Vi har exceptionell syn, men hundar – det är inte deras grej. Jag tror att det sensoriska sammanhanget måste överensstämma med det mentala innehållet, säger Marco Frank, som själv alltid har undrat om hundar drömmer i en värld av dofter.

Intresset för djurens drömmar går tillbaka till antiken, konstaterar filosofen David M Peña-Guzmán, docent i humaniora vid San Francisco State University.

–Det finns referenser till djurens drömmar i verk av Aristoteles och flera andra grekiska filosofer, säger han.

Redan då spekulerade människor om vad djur som stod dem nära drömde. Att tillbringa tid med ett tamt djur gör det lättare att föreställa sig att det har ett rikt inre liv. Mindre gosiga arter, som grodor och insekter, tenderar att bli ignorerade i gamla berättelser, noterar David M Peña-Guzmán.

David M Peña-Guzmán hittar drömmande djur överallt. I sin bok ”When Animals Dream” beskriver han en sovande bläckfisk vars färg blir kalejdoskopisk, vilket vissa forskare ser som bevis på REM-sömn. Han har skrivit om zebrafinkar vars hjärnaktivitet under sömnen ser likadan ut som när de sjunger en sång. Förmodligen drömmer fiskar också, tror han.

Källa: CNN Health